www.manternach.lu   www.ost.lu

80. Grand-Prix François Faber - 21.04.2002 - Berbourg

Strecke:

Berbourg, Bech, x Herborn, Lellig, x Manternach, Berbourg (. Runden zu .. km = 128 km)

www.acccontern.lu